Pet Poisoning-GREEK

poisoningΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Η εσκεμμένη δηλητηρίαση ζώων είναι πράξη παράνομη και τιμωρείται αυστηρά από το Νόμο. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου “απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα και χωρίς εύλογη αιτία να χορηγεί ή να προμηθεύει ή να επιτρέπει τη χορήγηση ή προμήθεια οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε οποιοδήποτε ζώο ή να προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί από οποιοδήποτε ζώο». Ο κάθε πολίτης, ο οποίος βρίσκει το ζώο του ή κάποιο άγνωστο του ζώο δηλητηριασμένο, όχι μόνο μπορεί να καταγγέλλει την υπόθεση στον Αστυνομικό Σταθμό της περιοχής του αλλά έχει την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να το πράξει για να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά στο μέλλον. Μπορεί να το κάνει έστω και αν ακόμα δεν γνωρίζει ποιος διέπραξε το έγκλημα (κατά αγνώστων). Εάν υποψιάζεται συγκεκριμένο άτομο τότε θα πρέπει να το δηλώσει. Η Αστυνομία είναι υποχρεωμένη να διερευνά κάθε καταγγελία για δηλητηρίαση ζώου/ων.

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

1. ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

α) Καταχώρηση του περιστατικού στο ημερολόγιο του Αστυνομικού Σταθμού.

β) Αναχώρηση για τη σκηνή του εγκλήματος με τον παραπονούμενο.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΖΩΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

α) Αποκλεισμός της σκηνής, έλεγχος του χώρου και παραλαβή της τροφής, του νερού ή

φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιήθηκαν για δηλητηρίαση του ζώου

β) Λεπτομερής εξέταση της σκηνής για ανεύρεση οποιωνδήποτε άλλων τεκμηρίων ή μαρτυρίας που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης

γ) Κατάλληλη συσκευασία των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν

δ) Παραλαβή του νεκρού ζώου από τον Αστυνομικό και μεταφορά του στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για διενέργεια νεκροψίας

ε) Αν κριθεί αναγκαίο, πριν μετακινηθεί οτιδήποτε καλείται Αστυνομικός Φωτογράφος για φωτογράφηση της σκηνής.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΚΡΟΨΙΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ

α) Η νεκροψία γίνεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από Κτηνιατρικό Λειτουργό στην παρουσία Αστυνομικού

β) Σε περίπτωση όπου τα ευρήματα του Κτηνιατρικού Λειτουργού καταδεικνύουν ως πιθανή αιτία θανάτου και τη δηλητηρίαση, αυτός λαμβάνει όλα τα αναγκαία δείγματα για χημικές και άλλες εξετάσεις για ανίχνευση του δηλητηρίου. Σημειώνεται ότι κατά τη νεκροτομή δεν υπάρχουν ευρήματα παθογνωμονικά της δηλητηρίασης. Πιθανόν να υπάρχουν ευρήματα τα οποία θέτουν απλά την δηλητηρίαση ως μία από τις πιθανές αιτίες θανάτου, όπως π.χ. το πνευμονικό οίδημα και η κυάνωση των βλεννογόνων

γ) Τα απαιτούμενα δείγματα που λαμβάνονται κατά την νεκροψία τοποθετούνται σε πλαστικά δοχεία τα οποία σφραγίζονται με αυτοκόλλητη ταινία τεκμηρίων και υπογράφονται από τον Κτηνιατρικό Λειτουργό και τον Αστυνομικό

δ) Τα δείγματα παραδίδονται από τον Κτηνιατρικό Λειτουργό στον Αστυνομικό, ο οποίος τα μεταφέρει στον Αστυνομικό Σταθμό που διερευνά την υπόθεση. Εκεί τοποθετούνται σε ψυκτικό θάλαμο

ε) Εάν η διαφορική διάγνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών συνηγορεί ότι πρόκειται για δηλητηρίαση, τότε αυτή διαβιβάζεται στον Αστυνομικό Σταθμό που διερευνά την υπόθεση

στ) Στην περίπτωση που η νεκροψία διενεργείται στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης από την Αστυνομία, ο παραπονούμενος δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα

4. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Κλήση του παραπονούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό όπου δίνει λεπτομερή κατάθεση, στην οποία πρέπει να αναφέρει τις υποψίες που έχει εναντίον οποιουδήποτε υπόπτου και να τις δικαιολογήσει.

4.1. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ

α) Κλήση του υπόπτου στον Αστυνομικό Σταθμό όπου ανακρίνεται και δίνει κατάθεση αφού γίνει επίστηση της προσοχής του στο Νόμο

β) Έρευνα της κατοικίας και των υποστατικών του υπόπτου, είτε με Δικαστικό Ένταλμα είτε με τη συγκατάθεσή του, για εντοπισμό του δηλητηρίου ή του μέσου που χρησιμοποιήθηκε

γ) Εάν από τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή/και μαρτυρία/ες βάσει των οποίων στοιχειοθετείται ποινική δίωξη συγκεκριμένου υπόπτου, τότε τα δείγματα που λήφθηκαν κατά την νεκροψία αποστέλλονται από την Αστυνομία στο Κρατικό Χημείο για τις απαιτούμενες εξετάσεις. Αν υπάρχει υποψία ή μαρτυρία ότι το ζώο δηλητηριάστηκε με συγκεκριμένη ουσία / σκεύασμα, αυτή αναφέρεται στα έγγραφα που συνοδεύουν τα δείγματα

δ) Γραπτή κατηγορία του υπόπτου, αν στοιχειοθετείται εναντίον του υπόθεση

ε) Συνέχιση της διερεύνησης της υπόθεσης και συμπλήρωση σχετικού φακέλου μέχρι την εξιχνίαση της υπόθεσης και την προσαγωγή του κατηγορούμενου στη Δικαιοσύνη.

4.2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΟΠΤΟΣ

Τα δείγματα αποθηκεύονται από την Αστυνομία σε ψυκτικό θάλαμο για περίοδο δύο (2) μηνών και αν μετά την πάροδο του πιο πάνω χρονικού διαστήματος δεν προκύψουν στοιχεία εναντίον οποιουδήποτε, τότε αυτά καταστρέφονται.